perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti ayyubiyah ditandai dengan munculnya ulama-ulama terkenal yang mengajar di al azhar.salah seorang ulama ahli mantiq dan bayan yang muncul pada waktu itu adalah?

Jawaban:

  1. hasan bin khatir al-farisi
  2. abdul latif al-baghdadi
  3. al-Hufi
  4. syamsuddin Khalikkan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. abdul latif al-baghdadi

Dilansir dari Ensiklopedia, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti ayyubiyah ditandai dengan munculnya ulama-ulama terkenal yang mengajar di al azhar.salah seorang ulama ahli mantiq dan bayan yang muncul pada waktu itu adalah abdul latif al-baghdadi.

Bagikan Jawaban

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.